Senin, 03 Oktober 2011

sejarah minangkabau
SEDIKIT TENTANG

SEJARAH ASAL MUASAL
DAN
PERKEMBANGAN MASYARAKAT MINANGKABAU


Dari mano titiak palito
Dibaliak teloang nan batali

Dari mano turun niniak kito
Dari puncak gunuang Marapi
Batas wilayah Minangkabau :

Rao jo Mapatungguah, artinya Daerah disekitar Rao yang berbatasan dengan Sumatra bagian Timur dan Selatan.

Pasisie Banda Sapuluah, artinya  daerah sepanjang pantai barat/tengah pulau Sumatra.

Taratak Aie Itam, artinya daerah di sekitar Slauik jo Lunang Sampai ka Tanjuang Simalidu, artinya daerah sebuah tanjung yang menjorok jauh ke dalam daerah Jambi, karena aliran sungainya, yang sekarang juga disebut Tanjung Simalidu.
Minangkabau terdiri atas Tiga Bagian :

 1. Darek (daerah dataran tinggi) yang dilambangkan dengan    tiga buah gunung Mrapi,Sago dan Singgalang yangm disebut di dalam adat Bak tali tigo sapilin, tungko tigo sajarangan.
 2. Pasisie, yaitu daerah yang berada disepanjang pantai bagian barat/tengah Pulau Sumatra yang dimulai dari perbatasan daerah Bengkulu sekarang (Muko-muko), sampai perbatasan Tapanuli bagian Selatan.
 3. Rantau, yaitu daerah tempat iliran sungai dan bermuara ke sebelah Timur yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Bahkan sampai ke Malaysia yang disebut Rantau Nan Sambilan (Nageri Sembilan)
Sejarah Singkat Minangkabau


Sejarah Minangkabau diawali dengan satu ungkapan :

            Sirauik bari bahulu
            Diasah mako bamato

                        Lautan sajo dahulunyo
                        Kamudian banamo pulau Paco

Sekitar 20 abad yang lapau, lautan mulai mengering, sehingga dataran-dataran tinggi mulai menjadi daratan, lau :

            Dari mano titiak palito
            Dibaliak teloang nan batali

                        Dari mano turun niniak kito
                        Dari puncak gunuang Marapi

Dari sini menurun lagi ke bawah, membuat tempat kediaman, dan terjadilah dua buah Nagari yang bernama Pariangan dan Padang-panjang.

            Taratak manjadi dusun,
            Dusun manjadi kota,
            Koto manjadi Nagari

Untuk menjadi Nagari ada syarat-syaratnya :
           
            Ba–labuah, ba-tapian
            Ba-balai, ba-musajik
            Ba-dusun, ba-taratak
            Ba-sawah, ba-ladang
            Ba-banda buatan
            Ba-kabau ba-jawi
            Ba-tanam nan ba-pucuak
            Mamalihari nan ba-nyao
Ba-galanggang pamedanan
Ba-suku, ba-sako
Ba-pangulu, ba-ka ampek suku


Rombongan pengembara lautau itu adalah :

SEBAGAI PENDIRI ADAT MINANGKABAU :[1]

1. Sutan Sri Maharajo Dirajo (Ketua atau Raja I di Pasumayan    
    Koto Batu

2. Putri Indo Jalito (Permaisuri)

3. Cati Bilang Pandai (Indojati),ahli pikir, penasehat raja

4. Datuk Suri Dirajo (Raja yang ke II di Pasumayan Koto Batu)
    dan Penghulu ke I

5. Puteri Andarajalita (permaisuri)

6. Datuk Maharajo nan Ba Nego-Nego (Anggota/keluarga Raja)

7. Datuk Tan Tejo Garhano (Angg.Keluarga Raja,ahli seni)

8. Sutan Malikul Alam atau Sutan Maharajo Basa gelar Datuk  
    Katumanggungan (Putra Mahkota)

9. Sutan Balun gelar Datuk Perpatih Nan Sabatang (Putra
   Mahkota)

10.Datuk Bandaro Kayo (Tampuak Alam Minangkabau,
     Panghulu ke II  di Pariangan)

11.Datuk Mahajo Basa (Tampuak Alam Minangkabau,
     Panghulu ke III di Padangpanjang)

12.Datuk Bandaro Putiah (Pamuncak Adat di Koto Piliang) di
     Kerajaan Bungo Satangkai

13.Datuk Bandaro Kuniang (Junjuangan Bodi Caniago) di
     Limo Kaum XX Koto


JABATAN PENTING DALAM ALAM MINANGKABAU:


14.Rajo Alam

15.Rajo Duo Selo          a. Rajo Adat di Buo
                                    b. Rajo Ibadat di Sumpur Kudus
            14 dan 15          disebut Rajo Tigo Selo

16.Basa Ampek Balai

            a. Titah di Sungai Tarab             (Pamuncak Alam)
            b. Indomo di Suruaso                 (Payuang Panji)
            c. Makudum di Sumaniak           (Aluang Bunian)
            d. Tuan Khadi di Padang Gantiang (Suluah Bendang)

17. Langgam Nan Tujuah :

            a. Labuatan Sungai Jambu, pasak kungkuang Koto Piliang
            b. Tuan Gadang Di Batipuh,Harimau Campo Koto Piliang
            c. Makudum di Sumaniah, Aluang Baniah Koto Piliang
            d. Simawang jo Bukik Kanduang perdamaian Koto Piliang
            e. Silungkang Padang Sibusuak,Gajah Tungga Koto Piliang
            f. Tanjuang Bukik jo Sulik Aia. Cumati Koto Piliang
            g. Singkarak jo Saniangbaka, Camin Taruik Koto Piliang
LUHAK TANAH DATAR

Ketua rombongan Sutan Sri Maharajo Dirajo bersemayam di Pasumayan Koto Batu puputan angin di Dolak Dolai, dimano Banto nan Barayun di Langgundi nan Baselo, diateh Batu Hampa Putiah,sanan sirangkak nan Badangkiang, buayo putiah daguak, banamo Guguak Ampang Sawah Ladang Satampang Baniah, yaitu dilereang Gunuang Marapi sakarang diateh Nagari Pariangan yang telah ada 20 abad yanglalu.

Dari tempat ini menurunlagi ke bawah membuat tempat kediaman dan terjadilah dua buah Nagari yaitu Pariangan dan Padangpanjang.
Semakin lama lautpun semakin kering, daratanpun bertambah luas juga. Mulailan merekan bercocok tanam, mendirikan tempat tinggal yang makin banyak, dan berikutnya pengatur masyarakatnya dengan tatanan adat istiadt yang mereka berlalakukan dan patuhi bersama..

Diangkatkan dua orang Penghulu yang bergelar Datuk Bandaro Kayo untuk koto Pariangan dan Datuk Maharajo Basa untuk koto Padangpanjang oleh Datuk Sari Dirajo.

Koto Pariangan dan Koto Padangpanjang semakin ramai orangpun berpindah membuat nagari baru yaitu bernama Sungai Jambu.  Nagari Pariangan sendiri berkembang menjadi 8 Koto, yaitu : Pariangan, Padangpanjang, Guguak, Sikaladi, Koto Tuo, Koto Baru,, Sialahan dan Batu Basa.Inilah yang disebut Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Tampuaknyo Dt.Bandaro Kayo, Tangkainyo Dt.Maharajo Basa.

Kemudian jalur ini berkembang pula menjadi Jalur Batang Bengkawas  arah ke danau Singkarak dengan nagari-nagari: Galogandang, Padang Magek,Padang Luar,, Turawan, Balimbiang, Bukik Tamasu. Sehingga sejalur Batang Bengkawas tersebut sejak dari Bukit Tamasu dan bacanggak kaateh sampai ka Guguak Sikaladi dinamai Lareh Nan Panjang, suatu wilayah yang berdiri sendiri, kemudian dengan sebutan :

            Pisang sikalek kalek utan
            Pisang Timbatu nan bagatah

                        Bodi Caniagi inyo bukan
                        Koto Piliang inyo antah

Setelah Sungai Jambu, masyarakat Minang terus berkembang dan mencari tempat kediaman baru, berpindah satu rombongan mencari tanah yang datar di kaki gunung Merapi. Dicancanglateh tempat kediaman dimana  terdapat bunga setangkai rimbun di Kuribang Batualang dibawah kayu batarok dan dari kayu itu keluarlah air yang jernih dan bening. Akhirnya tempat itu disebut Bunga Setangkai di Sungai Kayu Batarok, dimana batu nan tujuah tapak, kemudian dikenal dengan Sungai Tarab Salapan Batu atau Kerjaan Bungo Satangkai nan baikua ba kapalo, nan bakapak nan baradai nan balanggan nan tujuah.

Bakapalo ka Koto Baru, Ba ikua ka Gurun, Ba kapak ka Sumaniak dan Baradai ka Koto Tuo. Nagari-nagari tersebut memang berada disekeliling Nagari Sungai Tarab sekarang.

Selanjutnya Langgam Nan Tujuah ialah :[2]

 1. Labuatan Sungai Jambu

 1. Batipuah nagari Gadang, sapuluah anak kotonyo :
  1. Batipuah Ateh
  2. Batipuah Baruah
  3. Pitalah
  4. Bungo Tanjuang
  5. Andaleh
  6. Sabu
  7. Gunuang Rajo
  8. Tanjuang Barulah
  9. Sumpu
  10. Batu Taba
  11. Padang Laweh
  12. Guguak

Sapuluah Anak Kotonyo
:
a.       Koto Baru
b.       Aia Angeh
c.       Singgalang
d.       Gunuang
e.       Panyalaian
f.        Koto Laweh
g.       Pandai Sikek
h.       Paninjauan
i.         Jaho
j.         Tambangan

 1. Sumaniak.
 2. Simawang dan Bukik Kanduang
 3. Silungkang Padang Siibusuak
 4. Tanjuang Balik jo Sulik Aia
 5. Singkarak jo Saniang Baka

Bungo Satangkai Sungai Tarab inilah sebagai pangkal dari Kelarsan Koto Piliang dengan junjuangannya Dt.Bandaro Putiah, yang diwarisi dari Dt.Katumangguangan.
Kerajaan Bungo Satangkai inilah pula kemudian yang dipindahkan  ke Bukit Batu Patah yang berlanjut dengan Ranah Tanjung Bungo di Kampuang Tangah Diulak Batu Nan Duo dan kemudian di Gudan Balai  Janggo di dalam Koto Pagaruyung.

Setelah berdiri Kerajaan Bungo Satanggkai tadi yang bermula dari Sungai Tarab Salapan Batu kemudian disusun pula rombongan perpindahan mencari tanah yang datar di kaki Gungung Merapi jua dan dibuat pula Nagari yang bernama Dusun Tuo olehLimo Kaum yakni :
Dusun Tuo, Balai Labuah, Kubu Rajo, Balai Batu, Kampai Piliang.

Kemuadian disusul pula oleh rombongan berikut yang menyusun  nagari 12 Koto dan kemudian 9 Koto, yakni :

 1. Ngungun
 2. Panti
 3. Pabalutan
 4. Sawah Jauah
 5. Rambatan
 6. Padang Magek
 7. Tabek
 8. Sawah Tangah
 9. Labuah
 10. Parambahan
 11. Cubadak
 12. Supanjang

Sembilan Koto didalam :

 1. Tabek Boto
 2. Ambacang Baririk
 3. Baringin
 4. Koto Baranjak
 5. Bukik Gombak
 6. Balantai Batu
 7. Salo Gando
 8. Sungai Ameh
 9. Rajo Dunie

Selanjutnya dibuat lagi Nagari di tanah yang datar ialah di Tajuang Sungai yang mengiang yang kemudian bernama Tanjuang Sungayang.  Ada pula yang menyebut krmudian Bodi Caniago nan Tangah.

Nagari Limo Kaum 12 Koto 9 Koto diatas inilah yang kemudian yang menjadi pangkal Kelarasan Bodi Caniago dengan junjuangannya Dt. Bandaro Kuniang yang diwarisi dari Dt.Parpatiah Nan Sabatang
Limo Kaum menjadi Lubuk Yang Tiga, yaitu Lubuak Sikarah di Salayo, Lubuak Sipunai di daerah Sijunjuang dan Lubuak Simauang di Talawi

Tanjuang Yang Tiga adalah Tanjuang Sungayang, Tanjuang Barulak dan Tanuang Alam.

Berkembang lagi dari Tanjung Sungayang menjadi Andaleh Baruah Bukik, Batu Bulek, Balai Tangah, Tanjung Benai, Tapi Selo dan Lubuak Jantan, yang lima terakhir disebut Limo Koto Nan Diateh.
Dari Arah Tanjuang Barulak dan Guguak Cino, melalui Atar berdiri pula Nagari Taluak Tigo Jangko, Buo dan Pangian yang disebut Nan Ampek Koto Dibawah.

Perkembangan berjalan terus sampai kepada Kubuang XIII, Solok, Salayo, Koto Hilalang, Cupak, Talang, Guguak, Saok Laweh, Gantuang Ciri, Koto Gadang, Koto Anau, Muaro Paneh, Kinari, Koto Gaek dan Tanjuang Balingkuang.

Makin lama terus berkembang sampai menjadi Alahan Panjang, Pantai Cermin,, Sarambi Alam Sungai Pagu, Rantau Batang Hari,, Pucuak Jambi Sambilan Lurah, yaitu daerah-daerah sehiliran Batang Hari, Lubuak Gadang, Alahan Panjang dan Muaro Labuah sekarang, ada pula Alam Pauah Nan Batigo yang menurut tutur asala muasalnya, berkaitan dengan Alam Serambi Sungai Pagu tadi.

Seirang waktu perkembangan jalan terus pula menjadi Rantau Pesisir Panjang yang dinamai Bandar X, yaitu Batang Kapeh, Pasa Kuok, Surantiah, Ampiang Parak, Kambang, Lakitan,Punggasan, Air Haji, Painan, Banda Salido dan Tarusan. Bapusek ke Painan Banda Salido, baikua ka Air Haji, bakalang hulu ke Tarusan Bayang Nan VII.Perkembanga yang tidak kunjung padam, terus mejalar ke Tapan Indo Puro, ke Lunang jo Si Laut tahantak ke Panarik jo Manjuto kemudian ke Kerinci Tanah Tumbuah.

Gugusan dari Batipuah Nagari Gadang berkembang pula melalui Bungo Tanjung ,Jaho, Tambangan melalui Liki Lakok Bukik Barisan sampai ke Anduriang Kayu Tanam, Guguak, Kapalo Hilalang, Sicincing Tinggi, Toboh, Pakandangan, yang dinamakan Ujuang Darek Kapalo Rantau, Duo kali Sabaleh Lingkuang, kemudian menjadilah VII Koto Sungai Sariak, Tandikek, Batu Kalang, Koto Dalam, Koto Baru, Sungai Sariak, Sungai Durian, tujuah dengan Ampalu.

Kemudian terjadi pula ”Nan Sabarih” yaitu : Pauh Kamba, Sunur, Kurai Taji. Sintuak jo Lubuak Aluang dan berkembang terus membuat Koto dan Nagari sampai ka Koto Tangah, Kampuang Kasang, Kandih dan Nanggalo dab berakhir di Padang VIII Suku.

Selanjutnya V Koto Kampuang Dalam yaitu :
Gunung Padang Alai, Kudu Gantiang, Limau Puruik, Cimpago dan Sikucur sampai ke Tigo Koto Malai Sungai Limau, Kamumuan dan Paingan. Kemuadian berkembang lagi sampai ke Piaman Sabatang Panjang, sakarek ilir sakarek ulu, yaitu Jawi-jawi, Aia Pampan, Kampuang Pondok, Pasir Pauh.

Sakarek Ulu yaitu :
Nareh, Nangguang, Apar, Cubadak aia, Sikapak sampai ka Laut Nan Sadidiah, maka ranah Pasisir Tiku Pariaman disebutkanlah ”Nan Tujuang Tumpuak Sambilan Lareh” yaitu : ”Nan Tujuah Tumpuak”- XII Koto Basi , Garinggiang, V Koto Kampuang Dalam, Sintuak Lubuak Aluang, Piaman Sabatang Panjang cukup IX Lareh dengan Rajo Barangan dan Rajo di Pilulubang.

Jalur melalui ”Kubuang XIII ” dari arah Lintau Buo dan Tanjuang Barulah Saruaso, maju terus sampai Sijunjuang Koto VII, Koto IX Nan Dihilia, Koto IX Nan Dimudiak, Kolok, Sijantang, Talawi Padang Gantiang, Kubang Padang Sibusuak, Batu Manjulua, Pamuatan, Palangki, Muaro Bodi, Kabun Mundam Sakti, Koto Baru, Tanjuang Ampalu, Palalluar, Tanjuang, , Guguak, Padang Lawas, Muaro Sijunjuang, Timbulun, Tanjuang Gadang, , Tanjuang Lolo, Sungai Lansek, ka ”Jambak Jambu Dipo” Koto Basa Abai Siat, sampai ka Rantau Gati Nan Batigo Lubuak Tarab” Rajo Tigo Selo di Batang Hari, Alam Tigo Koto Pulau Punjuang dan Rantau Nan Kurang Aso XX.

Sebutannya ialah IV Koto di Mudiah Lubuak Ambacang, IV Koto Dimudiak di Lubuak Jambi, III Koto Di Lubuak Ramo, III Koto Ditangan Daerah Taluak, IV Koto Di Hilia di Caranti atau Rantau Kuantan, Rantai XII Koto dari Muaro Labuah ka Lubuak Gadang dngan Sungai Dareh di Daerah Batang Sangir.
Bukik sabalah dinamoi Janjang Tuo
Si Aua Anak Timang-timangan
Sungai Lansek sebagai pusek jalo, dan
Muaro Takuang sebagai janjang Bonsu.

Rantau Cati Nan Batigo (Rajo Tigo Selo di Batahari), Pamuncak di Koto Basa yaitu Siguntua, Sitiuang dan Padang Laweh, Rantau XII Koto  dari Lubuak Ulang Aliang sampai ka Tanjuang Simalidu sedangkan Ranah Si Kalawi adalah Rengat yang sekarang.

Akhirnya sampai pula ke Rantau Nagari Sambilan, Yaitu Sungai Ujong, Djelbu, Rembau, Segamat, Naning, Kelang, Pasir Besar dan Djelai.

Demikianlah perkembang satu arus Penduduk Minangkabau serta Wilayah yang dibangun diatur oleh Pelaku-pelakunya pada zaman dulu..

Melalalui waktu cukup panjang dengan suka dukanya, hambatan dan rintangan dan sebaliknya ada pula baik dan hasilnya yang bermanfaat.

Kita baru menggambarkan Arus Penduduk dan Wilayahnya. Kita masih belun memperkatakan  tahun dan kurun, kita belum mengkaji siapa pelaku-pelakunya dan apa peranannya dan pengaruhnya dan sebagainya.

Yang kita katakan diatas itu adalah LUHAK TANAH DATAR dengan RANTAU PESISIRNYA.

Luhak Tanah Datar inilah yang disebut ” Luhak Nan Tuo ”dimana akan kita dapati Rajo Alam di Gudam Balai Janggo, Rajo Adat di Buo, Rajo Ibadat di Sumpur Kudus, Langgam Nan Tujuah,
Tuan Gadang di Batipuah, Junjuangan Bodi Caniago di Limo Kaum, Basa Ampek Balai, seperti Titah di Sungai Tarab, Makudum di Sumaniak, Indomo di Suruaso dan Kadi di Padang Gantiang.LUHAK AGAM


Luhak Agam bermula dari puncak Gunuang Marapi yaitu dari Pariangan Padangpanjang yang disebut Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Dari situ asalnya perkembangan penduduk dan dari situ asalnya perluasan Wilayah dan dari situ bermulanya Adat Minangkabau.

Pada suatu ketika setelah Pariangan Padangpanjang semakin sempitdiatur pula perpindahan ke arah jalur yang lain yang kemudian dinamakan Luhak Agam, yaitu Luhak Nan Tangah.

Mula-mula diturunkan empat kaum atas empat rombongan yang menuju lereng Gunung Merapi yang sebelah sana yang kemudian benama Luhak Agam. Dimana pada suatu tempat dibuatlah 4 buah Nagari yaitu Agam Biaro, Balai Gurah, Lambah, Panampuang.

Kemudian menyusul lagi 4 perangkatan dan membuat Nagari pula 4 buah yakni Lasi, Canduang Koto Laweh, Kurai dan Banuhampu.

Selanjutnya datang 4 perangkat pula, ialah Sianok, Koto Gadang, Guguak, Tabek Sarojo, kemudian Sariak, Sungai Pua, Batagak, Batu Palano.

Dengan demikian Luhak Agam terdiri dari 16 Koto. Ampek ampek sakali angkek. Enam belas Koto inilah yang berkembang  pula sesuai dengan perkembangannya masing-masing membentuk pula Nagar-nagari: Kapau Gadut, Salo, Koto Baru, Magek,Tilatang Kamang, selanjutnya  Nan 7 Lurah Koto Rantang, Sipisang, Patapalan, Pasia Laweh Sungai Guntuang,, Puah Gadih, Simauang, dan Aia Kijang dan akhirnya ke Bunga Setangkai, yaitu Pandan Gadang, Kurai dan Suliki  Selanjutnya dari gugusan Sianok, Koto Gadang  berkembang terus sampai ke Matur, Kampuang Panta, Lawang Tigo Balai, sampai ke Ranah Palembayan bertemu dengan yang di Kamang di 7 Lurah Koto Rantang, Kumpulan dan Ganggo sesimpang maju ke Kinali, Lubuak Basuang, Batukambiang, Katiagan, Sasak, Tiku Lauik Nan Sadidih.

Sesimpang dari Matur ke Maninjau X Koto, XII Koto Sungai Garingiang, Gasan Lauik Nan Sadidih.
Dari IV Koto melalui Malalak, Sigiran Cimpago Ulu Banda menjadi V Koto Kampuang Dalam, Piaman Sabatang Panjang dan II Koto Malai.

Gugusan dari Jaho Tambangan, dan Bungo Tanjuang Luhak Tanah Datar bertemu didaerah ini menuju Lauik Nan Sadidih Tiku Pariaman.

Perkembangan dari Pesisir Tiku Pariaman menuju dan berkembang sampai ke Padang VIII Suku.

Dari Aia Bangis sampai Singkel Tapak Tuan, Aia Haji, Banda X, dari Tapan Indopuro juga sampai ke Padang VIII Suku, bercampur dari Kubuang XIII menjadilah Nagari Lubuak Kilangan tarantang Baringin Bandar Buat, Limau Manis, Nan XX, yaitu :
Lubuak Bagaluang jo Ujuang Tanah- Palai jo Tanah Sirat
Tanjuang Saba jo Pitameh – Batu Kasek Parak Patamburan
Banuaran jo Koto Baru – Gurun Laweh jo Tanjuang aur
Pampangan jo Pasia Gaung – Batuang Taba jo Kampuang Jua
Sungai Barameh jo Taluak Nibuang – Cangkeh jo Kampuang Baru

Kemuadian rombongan perpindahan dan perkembangan dari Gugusan Singkarak Saniang Baka Nagari Pauah V dan Pauah IX, Kandih dan Nanggalo bertemu dengan yang dari Agam. Melalui Malalak Ulu Banda dan dari Sintuak Lubuak Aluang.

Akhrnya semuanya itu bermuara di Padang VIII Suku dengan kelompok-kelompok  Pasia Ulak Karang, Ranah, Binuang, Palinggam, Subarang, Gantiang, Parak Gadang, Aia Cama, Alang Laweh Balai Tampuruang.

Demikian pulalah perkembangan Luhak Agam bertemu dengan Luhak Tanah Data yang bermuara semuanya di Padang VII Suku.


LUHAK LIMO PULUAH KOTO

Luhak 50 Koto disebut Luhak Nan Bunsu

Diulang kembali ungkapan :

            Dari mano titiak palito
            Dibaliak teloang nan batali
            Dari mano asa Niniak kito
            Dari lereang Gunuang Marapi

Dari ungkapan kata Adat inilah tersusunnya Alam Minangkabau, diturut dan diselusuri satu demi satu menurut barih dan balabeh satantang dima bana buah ka jatuah. Mudah-mudahan kita sampai jua pada apa yang kita tuju dengan Adat di Minangkabau  [3]

Tersusun pulalah 50 kaum rombongan perpindahan dari Pariangan Padangpanjang menuju Kumbuah Nan Bapayo dilereng Timur menalalui Lasi, Gunung dan Tanjuang Alam sekarang, hingga sampai pada suatu tempat di tengah padang yaitu disebut ”Padang Ribu-ribu” di bumbuang baalah panjang.
Bermalam rombongan yang 50 Kaum disitu. Enatah apa sebabnya 5 diantara kaum itu esok paginya hilang dan lama kelamaan rupanya telah membuat tempat kediaman pada 5 tempat pula yaitu di ”Kuok”, ”Bangkinang”, ”Salo”, ”Rumbio”, dan ”Air Tiris”. Di daerah Kampar itulahpemukiman 5 kaum itu yang disebut Kaum Datuk Mareko Panjang Jangguik dan Kaum Datuak Mareko Putiah Gigi.

Kemudian yang tinggal 45 kaum bertebaran mencari keinginan masing-masing terpencar disekitar Aliran Batang Agam dan menyeberanginya pusingan arus pertama itu tersebutlah ”Aia Tabik” Kemudian masih terpencar, ada yang dinamai ”titian akar”, ”Balai Koto Tinggi”, Nasi Randan”, ”Padang Samik”

Perkembangan Nagari pemukiman di Kumbuah Nan Bapayo, rupanya segera mendapat pimpinan dan bimbingan yang agak teratur. Mungkin juga karena perpindahan yang terakhir secara berombongan dan mungkin berpedoman pada pengalaman yang lalu dari perpindahan sebelumnya seperti ke Luhak Agam dan daerah-daerahnya.

Diatara yang 45 kaum tersebut diatas, ada 4 kaum yang berjalan terus menyisih arah ke utara menyelusuri bukit dan sungai kecil sehingga pada suatu daratan yang bertebing dan terdampar pada bukit.

Ninik yang berempat dari kaum itu bernama Koto Ipuh yang kemudian bernama Koto Laweh yang didalamnya Limbanang Kto Ipuah, beranak ke Bandar Laweh, Sawik Sungai Rimbang, Silang Batu Busuak, Dama Tinggi jo Asam Panjang, Tanjuang Bungo jo Batang Ruan.

Koto Tangah jo Koto Datar, Sungai Naniang jo Koto Apar, Baruah Gunuang jo Banda Raik, Talang Anau jo Luhak Begak, Lubuak Aua jo Kampuang Lakuang, Sungai Siriah jo Aia Angek, Pauh Datar jo Sungai Badok, Kampuang Malayu jo Koto Tingga, Kampuang Muaro jo Kampuang Jambak.

Satu kaum (niniak) diantaranya menyelusur Batang Sinamar membuat Nagari  bernama Mungka Koto Tuo, Jopang jo Manganti kemudian 2 kaum pergi ke puncak bukit dan menurun lagi sampai ke Ranah Mahat Aur Duri. Konon kabarnya yang seorang masih terus ke Timur melalui Lurah dan Bukit mengelilingi Sungai sampai Kampar Kanan dan Kampar Kiri, bernama kemudian ”Muaro Takuih Talago Undang”

Dari Mahat dan Muaro Takuih berkembang menjadi Rantau Bandaro Nan 44 dan 4 di dalam Kapur yaitu Daerah Kapur IX sekarang (Andiko Nan 44).
Daerahnya mulai dari Pintu Rajo Hilir sampai ke Pincuran Batang Mudiak dekat Taratak Buluah (Kampar Kanan).
Kemudian berkembang sampai ke Rokan Pandalian berwatas sampai ke Rambah Tambusai, selanjutnya terus berkembang ke hulu Sibalayang Muaro Sungai Lolo. Pertemua dan terus ke daerah Tapus Rao Mapat Tunggul, arus bolak balik ke Sinuruik Talau, Cibadak Simpang Tonang Paramanan Ampalu ke Pasaman Aur Kuning, Parik Batu, Sasak, Sungai Aur, Air Balam, Sikilang dan Air Bangis. Kemuadian  berpengaruh dengan Singkil Tapak Tuan ke Aceh Nan Tigo Sagi, sehingga sepanjang pantai lautdan sadidih secara berantai pengaruh mempengaruhi sampai berpindah-pindah akhirnya di Banda Padang VIII Suku bertemu, begitupun di Tiku Pariaman atau Tapan Indopuro.

Luhak Limo Puluh koto terbagi atas beberapa wilayah seperti :

Sandi  :  Dari Bukik Sikabau Hilia hingga Muaro Mudiak - 
               Nasi Randam katangah hinggo Padang Samuik katapi 
               yaitu sekitar Nagari Koto dan Gadang dan Koto Nan
               IV sekarang ini.

Luhak :  Dari Munggo Mudiak hinggo Limbukan Hilia, Muaro
              jo Koto Katiak, baranak ka subaliak aia, Andaleh jo
              Tanjuang Kubu baranak ke Bandar Tunggang dan
              Sungai Kamuyang yang tunggal, sehingga Sawah  
              Tangah mudiak sampai kaki gunuang ka hilir Aur
              Kuniang dan Tanjuang Patai baranak ka Gadih Angik,
              Lumbukan Padang Karambia, baranak ka Limau
              Kapeh, Aia Tabik Nan Limo Suku. 

Lareh:Yang menjadi wilayah Lareh adalah sejak dari Bukik Cubadak sampai mudiak hingga Padang Balimbiang,   hilia pusatnya di Sitanang Muaro Lakin.
Kemudian perkembangannya  ke Gaduik, ke Tabiang Tinggi, Ampalu, Halaban, Labuah Gunuang, Tanjuang Gadang.
Sejak dari Baramban Basa Hilia, hingga Gunuang Sahilan mudiak, sampai ka Muaro Baliang Mudiak ke Buo dan Tangian , ke Sijunjuang dan Koto Tujuah.

Ranah :Wilayah Ranah 50 Koto ialah dari Bilang Batu Busuak   ke   Saut Sungai Rimbang terus ke Jopang dan 
Mangganti, ke Mungka Koto Tuo sampai ke Mahat Muaro Takuih Talago Undang, sampai ka Sialang Durian Tinggi, hilia ka Tambun Sarilamak, hingga Paraku Anjiang Mudiak, salilik Batangf Sinama, salingkuang Batang Lampasi, pusatnya di Talago Gantiang.

Hulu :  Adapun wilayah Hulu dalam Luhak 50 Koto ialah: bajanjang ka Ladang Laweh, bapintu ka Sungai Patai,salilik Gunuang Sago, hingga Labuah Gunuang Mudiak, hingga Babai Koto Tinggi Hlia.

Maka lengkaplah pulalah Luhak Limopuluah Koto bersama rantau dan taluaknyo sebagaiperkembangan Niniak Nan 50 Kaum dari Pariangan.
Bila kita simak peta, maka wilayah adat Minangkabau itu meliputi sebagian besar daerah Sumatera Tengah dulu.

Dalam Kabupaten Tanah Datar dan Kodya   
          Padangpanajng sekarang terdapat

            Rajo Alam di Pagaruyung
            Rajo Adat di Buo
            Titah di Sungai Tarab
            Indomo di Saruaso, Payung Panji Koto Piliang
            Makudum di Sumaniak, Alung Bunian Koto Piliang
Kadhi di Padang Gantiang,Suluah bendang Koto Piliang
Lubuatan Sungai Jambu,Pasak Kungkuang Koto Piliang
Simauang jo Bukik Kanduang,Perdamaian Koto Piliang
Batipuh X Koto, Harimau Campo Koto Piliang
Pariangan jo Padangpanjang,Tampuak Tangkai Alam 
                                                                    Minangkabau
Limo Kaum XII Koto, Sambilan Koto di dalam, Lubuak Nan Tigo Tanjuang Nan Tigo, ialah Wilayah Sentral Bodi Caniago

Didalam Kabupaten Agam dan Kodya Bukittinggi terdapat :

            Nagari atau kesatua-kesatuan adat seperti :
                        Ampek Angkek
            Kurai V Jorong
            Banuhampo
            Sariak
            Sungai Puar
Batagak
Batu Palano
            Sianok
            Koto Gadang
            Guguak Tabek Sarojo

Didalam Kabupaten 50 Koto terdapat :

Rajo di Sandi Payakumbuh
Rajo di Ranah Talago Gantiang
Rajo di Hulu Situjuah Banda Dalam
Rajo di Lareh Sitanang Muaro Lakin
Rajo di Luhak Aia Tabik
            Niniak di Ipuah Koto Laweh
            Niniak di Mungka Koto Tuo
            Niniak di Mahek Aua Duri
            Niniak di Muaro Takuih Talago Undang
Pasak Hulu di Koto Laweh, banamo Kungkuang Parangkok
Pasaj Jalujua di Situjuah, banamo Pamuncak Adat
Pasak Kunci di Tarantang Sarilamak, banamo Pasak Kunci Loyang
Baramban Basa di Sitanang Muaro Lakin, banamo Dindiang Timbago
Pasak Kunci Basi di Sariak Laweh, banamo Ampang Panginang
Tapatan Rajo di Kampuang Dalam Koto Laweh
Bandaro Nan Barampek di Kapur
Kambuik Baniah Tampang Pusako, di Pangkalan Koto Baru

Di dalam Kabupaten Solok, Kodya Solok terdapat:

Kubuang Nan XIII, Lubuak Sikarah, Sarambi Alam Sungai Pagu
Singkarak Saniang Baka, Sarambi Alam Sungai Pagu
Silungkang – Padang Sibusuak, Gajah Tonggo Koto Piliang
Tanjunga Balik – Sulik Aia, Cumati Koto Piliang


Di dalam Kabupaten Sawalunto/Sijunjung, terdapat :

Rantai Cati Nan Batigo,Sitiuang, Siguntua, dan Padang Laweh
Pamuncak di Koto Basa
Camin Taruih di Pulau Punjuang
Jambak Jambu Lipo di Lubuak Tarab
Tapatan Rajo di Pamatang Barangan
Dauli di Sikabau
Rantai XII Koto antaro Lubuak Gadang dengan Sungai Dareh

Di dalam Kabupaten Padang Pariaman :

Rajo Tujuang Koto Sungai Sariak di Ampalu
Malai Tigo Koto banamo Gajah Tapuruak
2x11 6 Lingkuang, Ikua Darek Kapalo Rantau
Nan Sabarih di Pauah Kamba
Limo Koto Kampuang Dalam
Limo Koto Aia Pampan
Piaman Sabatang Panjang, Sakarek Ulu sakarek Ilia
XII Koto Sungai Garinggiang
Koto Tangah, Pauah, Kandih dan Nanggalo, Lubuak Kilangan, Limau Manih, Nan Duo Puluah

Di dalam Kodya Padang :

Kesatuan Adat Padang Salapan Suku

Di dalam Kabupaten Pasaman, terdapat :

Daulat Yang Dipertuan Parik Batu
Yang Dipertuan Nunang di Rao
Tuangku Rajo Sontang di Cubadak
Yang Dipertuan Kinali
Rajo Bungo Tanjuang di Aia Bangai
Tuangku Sambah di Sungai Aua
Datuak Majo Indo di Aua Kuniang Padang Tujuah
Tuangku Sasak di Sasak
Lauik Api di Aia Gadang
Daerah Basa Nan XV di Bonjol
Basa Nan Sambilan di Lubuak Sikapiang
Basa Nan XII  di Sundatar dan Lubuak Basuang

Di Riau, terdapat :

Rantau Kuantan atau Rantau Nan Kurang Aso XX yang berada di daerah Riau sekarang 
Rantau Limo Koto Kampar
13 Koto Kampar
Rokan Pandalian
Rantau Remban Seri Menanti, di Tanah Semenanjung Negeri Sembilan

Di dalam Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat :

Banda Sapuluah Nan Bakalang Hulu ka mTarusan, baikua ka Aia Haji, Pusek Jalo Pumpunan Ikan ka Painan Banda Salido.
Tapan dan Indrapura, Lunang dan Si Lauik serta Penarik dan Manjto di Bengkulu.

Luhak dibari ba Pangulu, Rantau dibari ba Rajo, Nagari ba kampek suku, Suku dibari Balantak, Kampuang Barajo Mamak:

PENGHULU, adalah Kepala Suku dalam Adat Minangkabau yang diangkat untuk selama hidup.
      Ada beberapa macam penyebab pengangkatan Penghulu baru. [4]


1. MENINGGAL DUNIA

    Patah tumbuah hilang baganti, pusako tingga di nan mudo.

            a. Pengangkatan Penghulu di Tanah tasirah
    Penghulu pengganti diangkat selagi tanah pekuburan 
    masih merah.
Mupakat niniak dengan mamak mambulekkan kato sabuah  kaum, nan sapayuang sapatagak, nan salingkuang cupak adat, saluruih ka ateh, saluruih ka bawah, dicari baniah sabijo panyandang pusako datuak.

Bulek lah buliah digoloangkan, pipiah lah buliah dilayangkan, dibaco di tangah rapek, dihadapan niniak dengan amak, sarato urang ampek jinih, sadang dituah dicilakoi, ditimbang mularaek jo manffat, disigi zat dan sifat, dibaco labo dengan rugi, sakato pulo niniak mamak, saukua urang basa-bas, lah tapek kato adat,, lah lazim janyo syarak, disandangkan deta panjang bakatuak, disaruangkan baju gadang balega, tasisik karih ganjo erah, tungkek dicabuik panglimo basa,, payuang dikambang manti piawai, diarak turun ka pusaro, ka pandam pakuburan kaum, lah lambang tanah pusaro, kapandan pakuburan kaum, lah lambang tanah pusaro, , tasirah tanah panggalian,, ta unjam mejan dan duo, dibaka kumayan putiah karatan kumayan baruih, mangirok baun sitalanggi, dibacokan doa talakin panjang, dituankan aia di labu, sajuak manimpo tulang hitam, maik takubua pusaro tingga, pusako gadang di tanah tasirah..

Lah sampai maso kutiko, dirabahkan tanggo marawa basa, dihadiakan urang patuik-patuik, dikumpuakan andan jo sumandan, dipancang galanggang rami, nak lakek pati ambalau.

Nak suni puntiang dalam hulu, dikacau darah di lapah dagiang, nak tuah batabua urai, panggia mamanggia suok kida, ssiak palapah namo panggilan, arak iriang sapanuah kampuang, jamba gadang lah pulang pai, ka Balairuang arak menyudahi, samparonolah gadang maso itu.

            b. Pengangkatan Penghulu baru jauh sesudah meninggalnya 
                penghulu yang lama, karena belum mendapatkan kata 
                 sepakat calon penggantinya
Pengangkatan Penghulu ini tidak dilakukan pada  waktu tanah tasirah, karena belum mendapatkan penggantinya yang memenuhi syarat dan kesepakatan seluruh kaum. Hala seperti ini adakala-nya memakan waktu lama, yang jelas bukan diwaktu tanah tasirah. Hal seperti ini disebut ”baju talatak sementara”
Kalau calon Penghulunya sudah ada dan telah disepakati seluruh kaum, pengangkatan lebih berat dibandingkan dengan pengangkatan penghulu ditanah tasirah.2. HIDUIK BAKARILAAN

     Bila seorang penghulu merasa tidak mampu lagi melaksanakan tugas selaku pimpinan kaum, dibuatlah kata sepakat untuk menggantikan jabatannya.
            Bukiklah tinggi, lurah lah dalam, dayo abih badan talatak, putiah hati tando rela, putiak kapeh buliah diliek, bumi lapang tanago kurang, aka cukuik dayo lah senteang, langkah singkek dapo lah katuak, indak ta turuik buruak jo baiak, baban dikisa ka nan mudo,, dicari baniah sabijo dalam kaum nan sudah dalam payuang nan sakaki. Dapeklah bulek nan sagoloang, cupak dijapuik andan sumandan, diliek simpanan adat kapado Datuak Kaampek Suku

3. GADANG MANYIMPANG

Bila anak kamanakan telah berkembang, tempat telah berpncar-pencar, maka dengan mufakat kaum dan suku, dipecah gelar pusako yang ada menjadi dua, umpamanya gelar pusako Dt.Sinaro,maka sekarang disimpangkan menjadi Dt.Sinaro Kayo

4. BASIBA BAJU

Bila anak kamanakan dibawah lutuik atau yang hinggok mancakam, tabang basitumpu, dan sudah berkembang dan sudah mungkin mengatur kaum sendiri, sedangkan pusako gelar ditempat asalnya tidak tidak ada atau tidak diketahui lagi untuk digungguang dibao tabang gagak hitamnyo, maka dengan semupakat kaum dan nagari, diberilah gelar pusako suku ditempat yang baru itu dengan cara menggunting siba baju yang ada.
Hinggok mancakam, tabang basitumpu,ta tanjak dibatang kubang, hinggok di dahan kayu rimbun, rimbun dek adat jo pusako, kayo dikaka jo budi, suko mananti dagang lalu, gapuak nan indak mambuang lamak, cadiak nan indak mambuang kawan, habih taun ba bilang musim, lah lalu tujuah katurunan.

Padi tak buliah disisiak jo hilalang, nak jan alah limau dek binalu, babari cadiak candikio, bapikia niniak dengan mamak, dicabiak siba guntiang ampek, diguntiang deta bakotak, sarawa lambuak tapa itiak, guntiang aceh nan tigo sagi, digadangkan sabuah kaum dilingkuan payuang nan sakaki, diisi adat ka nagari, dituang limbago ka nan banyak, nak samo diamba gadang, tinggi nak samo dianjuangkan, titabua urai nan tasimpan, darah bakacau maso itu, arak iriang indak nan kurang, dibawah parintah datuak niniak, kaampek suku tampuak tangkainyo, manuruik parentah barih adat, parik paga tagak dibarih, etak atun ditangannyo, indak buliah ditantang nyato, kato sabuah bapantang duo,baitu tatah barih adat, barih sacoreang dari niniak pakaian adat diganggamnyo, pulang maklum di nan tahu.

5. BAJU SAHALAI DIPAKAI BADUO
   
    Bila anak kemenakan telah berkembang dan tinggal telah   
     Berjauhan ingin memakai gelar pusaka yang sama syaratnya  
     Tidak dalam satu kampung.
Nak lamak samo dimakan, nak elok samo dipakai, warih nasab tampaek tumpuannyo, baragiah tak bacarai, tagak dek tanjuang nan baliku, indak dapek disisiah sibak, pusako satu samo ditolong, kok hilang cari mancari, malu nan balun baragiah, nampak ciek umpamo duo, nampak duo samo dimuliakan, Barih balabeh langgam adat, adatnyo samo saratuih juo, biang ka tabuak kaampek suku, niniak nan punyo tarajupanuah,, parik paga tagak dibateh, bapantang luak sapadi, arak iriang samo juo, samo manampiak mato karih, sumpah sapiah kalamullah, langkok ba malin ba pandito, rajo bajalan ba daulat, pangulu bajalan ba sisampiang.

6. MAMBANGKIK BATANG TARANDAM

Bla seorang penghulu meninggal dunia dan tidak ada yang akan menggantikannya karena tidak ada laki-laki yang akan menyandang gelar pusaka sampai satu atau dua keturunan, kemudian sampai beberapa keturunan baru ada laki-laki yang pantas untuk menyandang gelar pusako, dengan kesepakatan kaum dipakailah kembali gelar pusako tersebut.
Dek senteng kumari sayuik, dek kurang nyao jo badan indak ado ba laki-laki, bak biduak kurang pandayuang, lamo bangkalai dalam randaman, pusako tagantuang tinggi, tasangkuik di tiang panjang, tasimpan dalam aluang bunian, dipacik datuak kaampek suku,talatak dibiliak dalam, tasimpan sarato jo adatnyo, dek ujuik sungguah mamintak,, takadia menyudahi, dek lamo musim bakisa, lahialah anak laki-laki,  ambun satitiak dari langik,, sampailah saat kutikonyo, dijapuik taruhan adat, dibukak peti bunian, simpanan datuak kaampek suku, ijapuik sarato jo adatnyo, dipancang galanggang rami,aguang talempoang talun batalun, lamo nan tujuan hari panuah, medan marawa tagak badiri, tirai tagantuang maniak manikam, tabia laia tadendeang nyato, adat nan lamo dipakai baru.

7. MANGAMBANG NAN BALIPEK
    
    Bila penghulu meninggal dunia dan blum terdapat kata    
    sepakat yang akan menyandang gelar pusako, maka pusako
    sementara dilipat saja dan kemudian setelah satu atau dua  
    keturunan terdapat kata sepakat, maka hal yang demikian
   dinamakan mengambang nan balipek.

8. BUNGO BAPAKARANG

Disebut juga penghulu kampuang baru, dengan sepakat kaum suku dan nagari-nagari dibuat pusako baru untuk kaum yang datangnya kemudian atau dibawa atau dijeput ke nagari lain, diberikan gelar pusako tersendiri.

Mati anak bakalang bapak, mati bapak bakalang anak, manggungguang mambao tabang, anak dirantau dibao pulang,kamanakan jauah dihampiakan, dibuekkan bungo bakarang, dikarang bungo dikabun,tagak dek buek bamupakat, saukua mako manjadi,, sasuai mako takanak,buatan alam jo isinyo.

Diantakan ka datuak Ampek suku, kabulatan  dari sabuah kaum,dibincang datuak niniak mamak, disigi sahabih sauang, dikaca sahabih raso, paham bambalah batu hitam, bungo bakarang ka disusun, paragihan niniak dengan mamak, rimbun rampak bungo adat pusako mudo andiko baru ditatiang adat sapanuahnyo, anak pisang digadangkan, dibari barumpun jo bahampuak, tagak nak samo tinggi duduak nak samo randah, kaok hilia sarangkuah dayuang, kok mudiak sarangkuah galah, baitu tatah barih adat, sungguahpun duduak lah samo randah, tagaklah samo sapamatang, ukuran mudo mudo juo, langgo langgi cupak adat, samo dirasuak manjariau, tibo di lae lakek atok, pulang maklum ka nan banyak.
Mambuek bungo bakarang, penghulu juo dinamokan, dicukuikkan syarat dengan rukun, nak tuah batabua urai, bareh saratuih ditanak juo, darah bakacau dagiang balapah, parik paga digalanggang, putuih buek di Balairung,
Demikian delapan cara dan petunjuk tentang pengangkatan gelar pusako atau batagak gadang di selingkar adat Minangkabau.

SYARAT PEMIMPIN ATAU PENGHULU ;
        
1.       Laki-laki
2.       Baik zatnya, adalah keturunan orang yang baik-baik
3.       Kaya, adalah juga kaya pada akal dan budi
4.       Balig berakal, adalah orang yang sudah dewasa
5.       Adil, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya,
      Mengukur sama panjang, menimbang sama berat,  
      tibo dimato indak dipiciangkan, tibo di parui indak
      dikampihkan.
6.       Arif dan Bijaksana, yaitu tahu dibayang kato sampai, tahu ditunggua ka manaruang, takilek ikan dalam aia lah tahu jantan batinonyo.
7.       Mampu bicara di depan umum
8.       Pemurah dalah hal moril dan materil
9.       Berilmu, yaitu tahu diundang dengan hukum, tahu di adat jo pusako, tahu dicewang nan ka paneh, tahu digabak tando ka hujan, balun pai lah sampai, takilek ikan dilauik lah tantu jantan batinyo, tahu dibayang kato sampai.
10.   Tulus, adalah lurus dan benar, rela dan ikhlas
11.   Sabar, ba alam laweh, ba padang lapang, punji indak manggapuakkan, cacek indak manguruihkan

 PANTANG PENGHULU ;

1.       Pemarah, terutama ditempat ramai
2.       Menghardik menghantam tanah, berkata kasar
3.       Menyinsingkan lengan baju
4.       Berlari-lari
5.       Menjinjing
6.       Memanjat-manjat
        
KEWAJIBAN PENGHULU:

1.        Kusuik manyalaasai
2.        Karuah membari janiah
3.        Manyampaikan undang-undang
4.        Mamaliharo anak kamanakan
5.        Mamaliharo  Nagari
6.        Mamaliharo Adat


HAK PENGHULU :

         Karimbo babungo kayu, ka sawah babungo ampiang, kalauik babungo karang, kasungai babungo pasia, Kaladang babungo tanah, bungo pancuang jo taruko, lacuik lantak tanam batu dan sawah abuan

ADAT  NAN  IV

1.       Adat Sabana Adat
Ialah sesuatu yang tidak dipengaruhi tempat, waktu dan keadaan, ibarat batu sifatnya selalu keras, api yang selalu membakar walau dimana dan kapan saja waktunya.

2.  Adat Nan Diadatkan
        Adat yang dibuat melalui mufakat, dan kalau merubahnya juga melalui mufakat.
         Seperti, pernikahan, turun mandi, Katan Qur’an

   3.  Adat Nan Teradat
  Kebalikan dari Adat Sabana Adat, ialah sesuaru yang dipengaruhi oleh tempat, waktu dan keadaan. Dulu orang berburu berpakaian hitam, galembong, destar hitan dan pakai sakin panjang dan tombak. Tapi sekarang orang berpakaian apa saja pakai senapan atau pistol.

4. Adat Istiadat, ialah suatu yang telah dilazimkan dalam  
    suatu nagari sebagai tindak lanjut dari adat nan diadatkan 
    telah mendarah daging tlah diterima kebiasaan itu
    sebagaimana adanya, misalnya berbasa basi, bersiri-
    sirihan,elok baimabuan,buruak bahambauan.BATAS-BATAS MINANGKABAU

Seperti disebutkan dalam barih jo balabeh yakni : [5]

Nan salilik gunuang Marapi
Sa edaran gunuang Pasaman
Sajajaran Sago jo Singgalang
Saputaran Talang jo Kurinci

Dari sirangkak nan badangkang
Hinggo buayo putieh daguak
Sampai ka pintu rajo Ilie
Durian ditakuak rajo

Sipisau-pisau anyuik
Sialang balantak basi
Hinggo aie babaliek mudiak
Sampai ka ombak nan badabua

Sailiran batang Sikilang
Hinggo lauik nan sadidih
Ka timua ranah Aie Bangih
Rao jo Mapatangguah, Gunuang Malintang

Pasisie Banda Sapuluah
Hinggo Taratak Aie Itam
Sampai ka Tanjuang Simalidu
Pucuak Jambi Sambilan Lurah

Artinya batas-batas Minangkabau dari daerah dataran tinggi, dan berakhir di Provinsi Jambi sekarang.


Perhatikan setiap barih jo balabeh seperti dibawah ini :

Nan salilik Gunuang Marapi, artinya luhak nan tigo, yakni Luhak Tanah Data, Luhak Agam, Luhak 50 Koto

Saedaran Gunuang Pasaman, artinya daerah sekeliling Gunung Pasaman

Sajajaran Sago jo Singgalang, artinya seputaran daerah dan nagari yang terletak disekeliling Gunung Singgalang dan Gunung Sago.

Saputaran Talang jo Kurinci, artinya nagari-nagari yang terletak disekitar Gunung Talang dan Gunung Kerinci
Dari sirangkak dan badangkang, artinya  dimulai dari asal  Pariangan Padangpanjang dilereng lembah Merapi sebelah selatan..

Hinggo buayo putiah daguak, artinya  daerah disekitar Indopuro di Pesisir.

Sampai ka pintu rajo Ilie, artinya  perbatasan dengan daerah Rejang Bengkulu.

Durian ditakuak rajo, artinya  satu daerah diperbatasan  dengan daerah Jambi sebelah Barat.

Sipisau-pisau anyuik, artinya daerah disekitar Indragiri Hulu sampai keperbatasan gunung Sailan.

Sialang balantak basi, artinya daerah yang terletak di sekitar Gunung Sailan dan Singingi

Hinggo aie babaliek mudiek, artinya  sampai kerantau pesisir sebelah timur, yang airnya berbalik k hulu waktu pasang naik (yang di aerah sana disebut dengan ”Bono” )

Sailiran Batang Bangkaweh, artinya  daerah yang terletak dipinggir Batang Sikilang.

Hinggo lauik nan sadidih, artinya darah Samudra Hindia yang bersambung dengan Selat Madagaskar.

Ka timua ranah Aie Bangih, artinya  Air Bangir daerah ke Timurnya, seperti Pasaman, Ampalu, Silaping, Cubadak, Sontang, Simpang Tonang.

Gunuang Malintang, artinya Daerah perbatasan Tapanuli bagian Selatan.

Rao jo Mapatungguah, artinya Daerah disekitar Rao yang berbatasan dengan Sumatra bagian Timur dan Selatan.

Pasisie Banda Sapuluah, artinya  daerah sepanjang pantai barat/tengah pulau Sumatra.

Taratak Aie Itam, artinya daerah di sekitar Slauik jo Lunang
Sampai ka Tanjuang Simalidu, artinya daerah sebuah tanjung yang menjorok jauh ke dalam daerah Jambi, karena aliran sungainya, yang sekarang juga disebut Tanjung Simalidu.


MINANGKABAU TERDIRI ATAS TIGA BAGIAN :

 1. Darek (daerah dataran tinggi) yang dilambangkan dengan    tiga buah gunung Mrapi,Sago dan Singgalang yangm disebut di dalam adat Bak tali tigo sapilin, tungko tigo sajarangan.
 2. Pasisie, yaitu daerah yang berada disepanjang pantai bagian barat/tengah Pulau Sumatra yang dimulai dari perbatasan daerah Bengkulu sekarang (Muko-muko), sampai perbatasan Tapanuli bagian Selatan.
 3. Rantau, yaitu daerah tempat iliran sungai dan bermuara ke sebelah Timur yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Bahkan sampai ke Malaysia yang disebut Rantau Nan Sambilan (Nageri Sembilan)


KERAJAAN MINANGKABAU  [6]

Abad I             Dalam abad ke I telah ada kerajaan Melayu di Sumatera Tengah, yang mula-mula berkedudukan di tepi Batanghari. Tahun 78 M bahasa Melayu telah mempunyai aksara Pallawa. Pada akhir abad ke I pujangga Walmiki pengarang syair dalam bukunya Ramayana yang masyhur itu menegaskan bahwa sudah tujuh kejaraan yang menghiasi kepulauan Indonesia, yang banyak mengandung emas dan perak. Salah satu diantaranya pasti kerajaan dalam lingkungan Swarnadwipa termasuk kerajaan Melayu Minangkabau.
Abad II            Daerah Batanghari dan Indragigididatangi berturut-turut oleh kaum bangsawan Hindu, terutama dari India Muka dan Sailan (Sri Langka).
Abad III           Kerajaan-kerajaan kecil berdiri berangsu-angsur di Sumatera Tengah, berpusat sebagai bandar di tepi-tepi sungai.
Abad IV           Kerajaan Melayu Minangkabau mencapai puncak kekayaan karena tambang emasnya, terutama di daerah Logas, terkenal dengan ”Logeh Tambang Tujuan”
Abad VI           Tahun 517 turun dari Bukit Siguntang anggota keluarga Seri Sailendra yang ingin berkuasa di kepulauan Indonesia, berpusat di Palembang. Dari tahun 517 – 683 kekuasaan Melayu meliputi Sumatera Tengan dan Selatan.
Abat VII          Pada awal abad ke 7 zaman mediakala berakhir, zaman sediakala mulai. Peradapan Minangkabau berpusat pada tenaga kerohanian. Di Kedukan Bukit (sebelah Barat kota Palembang sekarang) didapati sebuah batu bersurat bernama Dapunta Hiang ”Saiddoytra”yang menerang, bahwa Kedatuan Sriwijaya didirikan 605 Caka tgl. 11 bulan Waicaka, yaitu tahun 683 M. Pada batu bersurat di Kedukan Bukit itu tertera bahwa ”pada 7 paro terang bulan Yestha 605 Caka yang Dipertuan Hyang marlapas dari Minangkabau datang bersuka cita membuat kota Sriwijaya dengan perjalanan suci, memberi kemakmuran ” Di Talang Tuo didapati batu bersurat ”Cri Jayanaca” yang menerangkan, bahwa tahun 606 Caka tanggal 2 bulan Ca itra yaitu tahun 684M pemerinta Pertama mengumumkan Undang-undang yang Pertama, berikut Taman Perpustakaan ”Criksetra” untuk mengatur keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatdalan negeri Kerajaan Kandari ditukar namanya dengan Kerajaan Sri Wijaya (Dr.Coldes menyebut Sribunya atau Zabug dalam ilmu Arab) Di Karang Berahi Jambi didapati batu bersurat bart bersurat tahun 608 Caka tanggal 1 bulan Waicaka, yaitu April/Mei 686. Batu itu bentuknya segi enam bertulisan kata-kata sumpah supaya patuh setia kepada kerajaan Sri Wiajaya. Di kota Kapur Sungai Menduksebelah Barat dalam pulau Bangka didapati batu bersurat pada tarich yang sama dengan Karang Berahi, sama bentuknya dan sama pula bunyi kata-kata sumpahnya.
Abad VIII        Di Muara Takus, terkenal sebagai Telaga Undang pada hulu Kampar, ditegakkan Stupa dan dibangun Biara.
Abad IX           Barus, yang disebut saudagar Arab ”Fansyur” adalah bandar terpenting dalam kerajaan Minangkabau. Kota dagang yang kedua adalah Kataha (Kedah) di semenanjung Malaka untuk kekuasaan Sri Wijaya
Abad XII         Tahun 1178 keturunan Nila Utama yang turun dari Bukit Siguntang Mahameru berakhir di Sri Wijaya.
                        Keturunan raja-raja terakhir pindah ke Jawa, Kalimantan Barat, Semenanjung Malaka dan Minangkabau.
Abad XIII        Tahun 1286 Sang Sapurba Sri Tri Buana Raya Mauliwarmadewa mendirikan kerajaan Darmasraya di Siguntur, di hulu Batahari Arca Amoghhapaca dari Wisnu Wardhana ditegakkan di jantung kerajaan Melayu Minangkabau, yaitu di Sungai Langsat ditepi Hulu Batahari. Dalam kunjungan Marcopolo tahun 1292  ke Sumatra nama Sriwijaya tidak kedengaran lagi., hanya nama Melayu. Tugu Batu Batikam ditegakkan di Limo Kaum Batusangkar, lambang titik pertemuan paham antara Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Tahun 1293 kebudayaan Minangkabau mencapai puncak kejayaan. Seni Sastra dan Seni Ukir  merupakan lambang budaya yang bersatu dengan alam. Bahasa Minangkabau telah mempunyai istilah yang lengkap.
Abad XIV        Pusat kerajaan Minangkabau akan dipindahkan ke Pagaruyung. Pada saat agama Budha Tantrayana mulai mengembangkan sayapnya di Sumatera Tengahmelawat dua orang putri, bernama Dara Petakdan Dara Jingga, dari Minangkabau ke Jawa Timur tempat agama dipusatkan. Dara Petak yang bergelar Putri Sri Tri Buana didudukkan dengan Raja Majapahit I Kartarajasa Jayawardhana. Dari perkawinan ini Dara Petak beroleh seorang putra bernama Kalagemet, yang kemudian menjadi Prabu Majapahit II dengan gelar Jayanegara. Putri Dara Jingga pulang kembali ke Melayupura (Minangkabau) mendirikan Balai Balairung Sari. Tahun 1318 Pau Datara lahir. Tahun 1340 Pau Datara dengan gelar Adityawarman (cahaya matahari) datang dari Majapahitke Pariangan. Perihal kunjungannya tertera pada batu bersurat di Pariangan yang ditulisnya sendiri.
Abad XV         Kebudayaan Minangkabau-Hindu memberikan tempat kepada kebudayaan Minangkabau –Islam. Awal masa peralihan.
Abad XVI        Ditengah-tengah peralihan ini orang Portugis datang dari pulau Pini, pelaut menampak gunung Pasaman, yang oleh orang Aceh disebut ”Talakmau”, artinya ”menjulang tinggi”. Orang Portugis mendarat di Kuala Air Bangis, masuk ke pedalaman, mengetahui ada emas, lalu menamai gunung Pasaman atau Talakmau (Talamau) itu ”Ophir”, dewa emas. Mereka tidak dapat bertapak di daerah ini lalu undur. Oleh penduduk mereka disebut ”si Patokah” (paringgi)
Abad XVII       Tahun 1636 Sultan Nan Salapan (delapan orang raja muda) dilepas dari kerajaan Pagaruyung menjadi raja kerantau-rantau (menurut batu bersurat di Pagaruyung
Abad XIX        Tahun 1816 Puteri Reno Sumpu lahir di Sumpu KudusTahun 1812-1837 Perang Paderi terkenal dengan Perang Putih, diimami oleh Muhammad Sahab Fatah al Syarif termasyhur dengan gelar Tuangku Imam Bonjol(“Ketua: Harimau Nan Salapan”) berperang melawan tentara Belanda yang dikepalai oleh Letnan Jenderal de Kock. Tahun 1833 Daulat Yang Dipertuan Sultan Alam Bagagar Syah Rajo Alam Minangkabau diasingkan Kumpeni (Belanda) ke Tanah Abang Jakarta. Tahun 1837 Perang Padri berakhir. Tahun 1849 12 Februari Sultan Alam Bagagar Syah mangkat di Tanah Abang, dimakamkan di Mangga Duadalam pengasingan Atas permohonan dan dibantu oleh Panitia Penyelamat Makan Sultan Alam Bagagar Syah diketuai oleh Prof.Dr.Hamka H.Dt Indomo dilaksanakan oleh Perwakilan Departemen Sosial DKI, maka pada tanggal 12 Pebruari 1975 tepat pada hari mangkat Sultan Alam Bagagar Syah yang ke 126, atas persetujuan Presiden Republik Indonesia dilaksanakan dengan upacara Adat, pemindahan makam Almarhum Sultan Bagagar Syah selaku Pahlawan Nasional ke Makam Pahlawan Kalibata.
Abad XX         Tahun 1912 Puteri Reno Sumpu dalam usia 96 tahun mangkat di Pagaruyung. Tahun 1914, Mei pangkat Tuangku Laras di Minangkabau ditiadakan dan diganti dengan Districtschoofft. ---------------------------------.                
[1]  Djafri Datuk Bandaro Lubuk Sati; “Ceramah Adat Alam Minangkabau”  Untuk Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) di Jakarta, 6 Januari 1979
[2]  Djafri Datuk Bandaro Lubuk Sati; ibid, p.15
[3]  Djafri Datuk Bandaro Lubuk Sati; op.cit, p.20
[4]  Djafri Datuk Bandaro Lubuk Sati; op.cit, p.32
[5]  H.Idrus Hakimy Dt.Rajo Pangulu; “Pokokok mPengetahuan Adat Alam Minangkabau”, Anggota DPRD Prop.Sumbar-Pengurus LKAAM Sumbar Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1984, p.20
[6]  M.Rasjid Manggis Dt.Radjo Panghoeloe; “Minangkabau Sejarah Ringkas dan 
    Adatnya “, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1982, p.244

1 komentar: